Our Services / Services / Hizmetlerimiz

Als eine Full-Service Werbeagentur bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:
Strategische Planungen, Marketing Beratungen, Markenkommunikationen, Corporate Identity, kreative Mediennutzungen und interne Kommunikationsdienste.

 

Wir wissen um die Wichtigkeit der digitalen Kommunikation;
deshalb werden alle kommunikativen Arbeiten in unserer digitalen Abteilung, in ergänzenden Projekten entwickelt.  

 

Noch wichtiger ist es, unsere Kunden in digitaler Mediennutzung zu ermutigen.

We provide full package advertising and communication services; 

Strategic planning, marketing consultancy, ATL / BTL communication, corporate identity, Creative media usage, internal communication.

 

We know digital communication is very important; 

Therefore, we generate and apply digital projects that completes the communication strategies at our digital department. 

 

Most importantly, we encourage our clients to use these media.

Biz tam hizmet reklam ajansı olarak;

Stratejik planlama, pazarlama danışmanlığı, Çizgiüstü/Çizgialtı iletişim, kurumsal kimlik, yaratıcı medya kullanımı ve iç iletişim hizmetleri sunuyoruz.

 

Dijital iletişimin önemini biliyoruz;

Bu yüzden dijital departmanımızda yaptığımız tüm iletişim çalışmalarını tamamlayıcı dijital projeler de üretiyoruz. 

 

Daha önemlisi, müşterilerimizi dijital medyayı kullanmaları konusunda cesaretlendiriyoruz.

Druckversion | Sitemap
© Esra Coskuncay / Dilemmart Werbung GmbH